Termeni si conditii

1.Termeni si Conditii

Aursoft SRL – persoana juridica din Republica Moldova cu sediul: Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Alba Iulia nr. 75, et.5, of. 514.

Furnizor – persoana juridica care furnizeaza diverse servicii/produse.

Beneficiar– persoana fizica sau juridica, careia in baza unui contract i se presteaza/furnizeaza anumite servicii si/sau produse.

Date cu caracter personal– orice informatii (orice suita de caractere, semne, cifre sau litere) referitoare la o persoana fizica.

Prelucrarea datelor cu caracter personal- desemneaza orice operatiune sau orice ansamblu de operatiuni efectuate sau nu de catre Furnizor, cu ajutorul unor procedee automatizate si aplicate datelor sau ansamblurilor de date cu caracter personal, precum culegerea, inregistrarea, organizarea, structurarea, pastrarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea utilizarea, comunicarea de transmisie, difuzarea sau orice alta forma de punere la dispozitie, apropierea sau interconectarea, limitarea stergerea sau distrugerea acestora.

2. Dreptul de copyright.
Toate informatiile existente pe acest site, sunt cu titlu informativ.
Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus partial, integral sau modificat fara acordul expres exprimat de catre titularul acestui drept. Toate drepturile sunt rezervate Aursoft SRL.

3. Accesul la site-ul/aplicatia BusinessDent.
Aursoft SRL, garanteaza utilizatorului accesul limitat, in interes personal pe site si nu confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a explota site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor Aursoft SRL, fara acordul in scris prealabil al acestuia.

4.Descrierea serviciilor.
Serviciile informatice prezentate de catre Aursoft SRL sunt cu caracter informativ si nu pot fi achizitionate in mod direct de pe site. Ele se discuta si se negociaza cu fiecare client in parte.
Serviciile informatice prezentate de catre Aursoft SRL, sunt prezentate in baza unui contract si a unei anexe aferente in care acestea sunt detaliate in intregime.

5.Pretul.
Pretul este variabil depinzand de fiecare serviciu in parte.
Furnizorul va emite factura in lei(MDL).
Beneficiarul va achita factura in 5 zile de la data primirii acesteia, in contul Bancar specificat de Furnizor in continutul facturii.

6.Drepturile si responsabilitatile Furnizorului.
- Sa puna la dispozitia Beneficiarului serviciul/produsul specificat in contract.
- Sa imbunatateasca continuu calitatea serviciilor/produselor furnizate.
- Sa respecte confidentialitatea informatiilor si datelor in posesia carora poate intra direct sau indirect prin diferite operatii.
- Beneficiarul nu are dreptul sa foloseasca niciun know-how care apartine Furnizorului si care sa nu a fost specificat, in prealabil in scris, sau in baza unui acord in vigoare intre Furnizor si Beneficiar, dezvaluit Beneficiarului.

7.Drepturile si responsabilitatile Beneficiarului.
- Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul serviciilor/poduselor catre Furnizor, în termenul convenit de la emiterea facturii de catre acesta.
- Daca Beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, Furnizorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce Beneficiarul onoreaza factura, Furnizorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.

8.Litigii.
Furnizorul si Beneficiarul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tentative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi.

9. Politica de utilizare a datelor cu caracter personal.
Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de catre Aursoft SRL, numai in masura permisa prin Legea nr.133 /2011 a Republicii Moldova privind protecţia datelor cu caracter personal in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

10.Cookie-uri.
Aceasta politica se refera la cookie-urile si la tehnologiile similare folosite, dupa caz, in website-urile operate de Aursoft SRL.
Cookie-urile sunt folosite pentru urmatoarele scopuri:
- de functionare a site-ului;
- de analiza a comportamentului vizitatorilor site-ului;
- pentru publicitate.

Pentru mai multe informatii va rugam sa parcurgeti Politica de Utilizare Cookie care face parte din acest document.