#

Fișa medicală a bolnavului stomatologic (formularul 043/e), poate fi completată cu ajutorul sistemelor informaționale? - răspunsul Ministerului Sănătătii al RM


Fişa medicală a bolnavului stomatologic (formular 043/e) poate fi completată cu ajutorul sistemului informațional SaaS BusinessDENT.

 

Din răspunsul Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale - "Formularele de evidenţă medicală primară pot fi completate cu ajutorul sistemelor informaționale, cu condiția, că sistemul informațional utilizat de instituția medicală întrunește condițiile necesare stabilite în Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133/2011, Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal nr. 1123/2010 și este înregistrat la Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter  Personal.

 

Softul, SaaS BusinessDENT, respecta cerintele prevederilor Legii 133/2011 și a 1123/2010, fapt confirmat prin documentul Masuri de securitate implementate în SaaS BusinessDENT, anexa la contractul de colaborare încheiat.

 

Totodata, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP), notifică sistemul de evidență a datelor cu caracter personal, indiferent dacă e automatizat sau manual (art. 23 și art. 28 ale Legii privind protecţia datelor cu caracter personal) și nu sistemele informaționale ca atare.

 

Raspunsul Ministerului Sanatatii al Republicii Moldova „Cu privire la aprobarea formularelor de evidenţă medicală primară” pentru institutiile medico sanitare, în original: