#

Notificarea evidenței datelor cu caracter personal, este obligatorie pentru ficare institutie.Știați că…


Evidența datelor cu caracter personal al pacienților, angajaților, contabilității, sistemului de supraveghere video ș.a., indiferent dacă e manual, automatizat sau mixt, necesită a fi notificate la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP), înainte ca datele cu caracter personal să fie prelucrate, în conformitate cu art. 23 și art. 28 ale Legii privind protecţia datelor cu caracter personal.

La etapa actuală, înca nu toate instituțiile cunosc despre obligativitatea înregistrării evidenței de date cu caracter personal.

 

Ce presupune notificarea CNPDCP?

Notificarea CNPDCP presupune elaborarea și depunerea spre autorizare CNPPDCP a unui set de documente care stabilesc modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal în sistemele de evidență.

Fiecare sistem de evidență a datelor cu caracter personal, cum ar fi evidența pacienților, a angajaților, a contabilității, a sistemului de supraveghere video, se va notifica separat.

 

Setul de documente necesar a fi prezentat CNPDCP:

Institutia trebuie să elaboreze și să aprobe următoarele documente:

 1. 1. Cerere/notificare- se completează în format electronic, în contul pe care trebuie sa-l creati pe siteul web al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP).
 2. 2. Ordinul directorului cu privire la desemnarea persoanei responsabile de protecția datelor cu caracter personal;
 3. 3. Politica de securitate privind protecția datelor cu caracter personal, la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor de evidență gestionate;
 4. 4. Regulamentele care stabilesc modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal în sistemele de evidență;
 5. 5. Modelul de Consimțămînt al subiectului datelor cu caracter personal.
 6. 6. În cazul sistemului de evidență al supravegherii video - se va anexa suplimentar planul schematic al locațiilor, cu indicarea instalării camerelor de supraveghere video, unghiul lor de captare, precum și anexarea capturilor video a fiecărei camere instalate pe suport de hîrtie;
 7. 7. În cazul sistemului de evidență al controlului acces in institutie - se va anexa suplimentar planul schematic de amplasare a mijloacelor de acces;
 8. 8. În cazul transmiterii transfrontaliere a datelor cu caracter personal - se va anexa suplimentar acordul sau clauzele contractuale tip încheiat dintre destinatar și furnizor.

În afară de documentele menționate, după caz, pot fi anexate și alte documente suplimentare, în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopuri jurnalistice, artistice sau literare; în scopuri de cercetare istorică sau științifică; în scopuri statistice etc.

 

Mai multe informații privind procedura înregistrării operatorilor

Mai multe informații privind procedura înregistrării operatorilor și a sistemelor de evidență a datelor cu caracter personal puteți găsi:

 • - pe site-ul oficial al CNPDCP: https://datepersonale.md/.
 • - la nr de telefon al Direcției prevenire, supraveghere și evidență  (0-22) 811-801
 • - la sediul CNPDCP  - Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Serghei Lazo nr. 48, în intervalul orelor 08:30-14:00, cu pauza de masă 12:00-13:00.